De Doukywa

De Doukywa Chihuahua

Chihuahua

pedigree Chihuahua

Chiots nés le 22/02/2019 disponible à partir du 26/04/2019